פוסטים

אנשים נבהלים מהמילים...

בס"ד אנשים נבהלים מהמילים... אנשים נבהלים מהמילים לחזור בתשובה ואני לא מבין מדוע? אנשים אפילו לא רוצים לשמוע ואני לא מבין מדוע? מה קרה לדור הזה? למה הריחוק הגדול מהדת? אי אפשר להתרחק מדבר שבתוכנו אי אפשר לברוח מהאמת אפשר לחיות ולהתעלם מדרך האמת אבל זו לא הדרך הנכונה יש רק דרך אחת נכונה דרך שכל יהודי חייב ללכת בה דרך של עבר דרך עם הווה דרך עם עתיד דרך ששמרה עלינו במשך כל ההיסטוריה דרך שאיחדה אותנו כעם דרך התורה תראו מה קורה לנוער דור ההמשך במה הוא מתעסק? מה מעניין אותו? הילדים האלה שלילות דאגתם להם דאגתם להם לאוכל דאגתם להם לבגדים דאגתם שיהיה להם הכל אבל מה עם הנשמה שלהם? למה הנשמה רואה ושומעת דברים שאסור לה? למה לקלקל אותה? צריכים לחזור לדרך הנכונה צריכים להתקרב לתורה צריכים ללמוד אותה צריכים להמשיך וללמד אותה קיבלנו מתנה משמים חברה! שבת, שבת טהרה כשרות בבית תפילין, צניעות, תפילות אבא בשמים מחכה, ממתין חברה אנחנו יהודים אנחנו ילדיו של מלך מלכי המלכים.

תגובות