שירים

מוזות / אילנה בר-שלום

מוזות
אמת טובה מצויה,
אפילו אם קיימת סכנה.
אחרי הכל,
 הבית זה הכל.
שבת מבורכת,
אומץ ותעוזה.
סכנה חולפת, זה לא 
אותו הבית שהיה.
שוב בארץ הקטנה, 
פינה חמה מיוחדת.
התרגשות גדולה, 
עת לפרידה.
את שחיפשתי מצאתי

מבקש מחילה,
על שלא הבנתי כהלכה.
הקושי להשתלב, עם 
הזכות לוותר.
כוח הגדולה, שנפלה
בחלקי 
מוזות המשורר.
לעם ההולך בשביליו,
במוזות ראיתי
פיצוי מלחמה.

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של אילה בכור -
אמת טובה מצויה,
אפילו אם קימת סכנה -
מוזות המשורר.

תגובות

אילנה בר שלום / מוזות / אילנה בר-שלום / 04/03/2016 23:13
אילנה בר שלום / מוזות / אילנה בר-שלום / 05/03/2016 12:02
אילנה בר שלום / מוזות / אילנה בר-שלום / 05/03/2016 20:48
גליה אזולאי / פיצוי מלחמה במוזות רא� / 05/03/2016 19:32
אילנה בר שלום / מוזות / אילנה בר-שלום / 05/03/2016 20:44