שירים

לא בזמני / אילנה בר-שלום

לא בזמני 
מעט אהבה במרחב 
ה קסום.
ממעוף 
השתיקה הקול נדם,
אך קסמו לא פג.
רוח צמרות פרעה 
מיתרי קולה.
תם הקיץ
עובר בדרך
המילים בחורף קר.
רוח חדשה, לא בזמני.
קולמוס הלב המתבונן
בעולם.                      
קורמת קדושת האדם.
בבית-הכנסת, שיג 
ושיח לה עם האלוהים.

ברחש שיחים מסתורי
פרחי חצר,
מקורות חסויים לשירה.
עקבות אהבה, 
סירוב לפירוד.
הסרטן בגיל מבוגר, 
לא חביב על אף אחד.

"כל הזכויות שמורות" 

תגובה אילה בכור -
מעט אהבה במרחב הקסום,
זאת תוצאת הקולמוס.

תגובות

אילנה בר שלום / לא בזמני / אילנה בר-שלום / 07/03/2016 14:42
אילנה בר שלום / לא בזמני / אילנה בר-שלום / 07/03/2016 20:32
אילנה בר שלום / לא בזמני / אילנה בר-שלום / 08/03/2016 08:25
גליה אזולאי / אילנה, אני קוראת שירך � / 08/03/2016 09:10
אילנה בר שלום / לא בזמני / 08/03/2016 10:52
אילנה בר שלום / לא בזמני / אילנה בר-שלום / 08/03/2016 11:49
אילנה בר שלום / לא בזמני / אילנה בר-שלום / 08/03/2016 11:49
זיגי בר-אור / ...סרטן בגיל מבוגר....אי� / 08/03/2016 13:44
עליזה ארמן זאבי / מאידך פרחי חצר מופלאי� / 08/03/2016 21:02
אילנה בר שלום / לא בזמני / אילנה בר-שלום / 08/03/2016 21:44
עליזה ארמן זאבי / חוברת למשובך אילנהלא � / 08/03/2016 22:37