שירים

כשארים את ראשי

כשארים את ראשי אראה
אותך למעלה כשארים את ראשי
אזכור אותך למעלה

אזכור את הצחוק המתגלגל את
העיניים החומות והשיער השחור
ואת הלב הטהור

כשארים את ראשי לא אבכה עוד
רק אצחק איתך אם אתה שומע
אותי
שומע אותי.....

תגובות