שירים

פרפורי אהבה /אילנה בר-שלום

פרפורי אהבה
נועד להיות פרפר,
לא לענות לטלפון.
לא חוצה שבילים
ברחוב ריק חשוך.
נמשך אל האור, פרפר
פשוט גמור.
חי כבקלדיוסקופ, 
הוזה, מציל אותו 
כוכב נוגה, כקרש הצלה
להפגין רגש אנושי, 
בחכמה יעוף אל האור.

אהבתי שוזרת חרוזי שירה,
אהובה חזקה אינה מרפה
מהחיים.
חגיגה צבעונית לעיניים,
דרך רוגעה שקטה, מעניקה
בריאות ואושר.
מתהדרת ענודה ,שמורה
במחברתי לנצח.
מילים מזככות 
השתפכות הנפש, שמורות
במגירת חיי.
ספוגות עצב שמחה, עולמן תפילה,
פרפורי אהבה.

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של אהובה קליין -
נועד להיות פרפר,
לא לעננות לטלפון.
פרפורי אהבה, כשרון רב
חן.

תגובות

אילנה בר שלום / פרפורי אהבה /אילנה בר-שלום / 15/04/2016 09:04
אילנה בר שלום / פרפורי אהבה /אילנה בר-שלום / 15/04/2016 09:05
אהובה קליין / אילנה היקרה / 15/04/2016 07:24
אילנה בר שלום / פרפורי אהבה /אילנה בר-שלום / 15/04/2016 09:06
אילנה בר שלום / פרפורי אהבה /אילנה בר-שלום / 15/04/2016 09:33
אילנה בר שלום / פרפורי אהבה /אילנה בר-שלום / 15/04/2016 12:05
אילנה בר שלום / פרפורי אהבה /אילנה בר-שלום / 15/04/2016 12:15