שירים

מהות החיים - לבמת דיון עידית אורדן

מהות החיים
מהות אלוהית בעולם,
באדם.
שאלה כבדת משקל ,
הכל, הנף יד של 
חלום ותקווה.
מחאה דוחקת, לראות
את האור הדולק באדום.
רצון, מציאות קיומית
עוצמת האמונה
היהודית -
אלוהים לא היה,
לא יהיה לכולנו
ניצוצות אור גדול
של בריאה.
ידו בכל ויד כל בו.
במאבק העם, ללא סוף.
להיטיב דרכיו,
של
הצדיק כשל הרשע.

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של  גלי צבי-ויס -
מהות אלוהית בעולם, באדם
מטרת האמונה להציב קו אדום של חוקים ומוסר.תגובות

גלי צבי-ויס / אור דולק אדום / 28/05/2016 17:51
אילנה בר שלום / מהות החיים - לבמת דיון עידית אורדן / 28/05/2016 23:32
אילנה בר שלום / מהות החיים - לבמת דיון עידית אורדן / 28/05/2016 23:30
גליה אזולאי / לדעתי מהות החיים היא ב / 28/05/2016 21:19
אילנה בר שלום / מהות החיים - לבמת דיון עידית אורדן / 28/05/2016 23:29
יום טוב צבי / אלוהים לא היה / 29/05/2016 08:23
אילנה בר שלום / מהות החיים - לבמת דיון עידית אורדן / 29/05/2016 10:29
אילנה בר שלום / מהות החיים - לבמת דיון עידית אורדן / 29/05/2016 17:00
עידית אורדן / לאדם חייב להיות מצפ(ו)� / 29/05/2016 15:18
אילנה בר שלום / מהות החיים - לבמת דיון עידית אורדן / 29/05/2016 16:58
זיגי בר-אור / היות ואיני משתתף בבמת / 29/05/2016 17:52
אילנה בר שלום / מהות החיים - לבמת דיון עידית אורדן / 29/05/2016 18:14
זיגי בר-אור / אני מבין אותך, אבל לדע� / 29/05/2016 18:31
אילנה בר שלום / אתה צודק בהחלט, יש מקו� / 30/05/2016 13:02
אילנה בר שלום / מהות החיים - לבמת דיון עידית אורדן / 30/05/2016 12:58
אילנה בר שלום / מהות החיים - לבמת דיון עידית אורדן / 30/05/2016 12:53