שירים

דרך חזרה

לחזור לאותם הימים
לשירים היפים
לחלומות המתוקים
לחזור לראות הכל
לרעש ולשקט
לעצב לשמחה
לחזור לראות
הכל.

לחזור לראות את
השקט הרועש
את המעיין שלי לוחש
לחזור לראות את
העולם כולו באותו
חלום בדרך חזרה

דרך חזרה
לסביבה השקטה לרוגע
לחזור לחלומות המתוקים
לרגעים היפים שלנו
לחזור לראות את השקיעה את
הזריחה את הכוכבים
ואת הירח הזוהר
ועוד כוכב פה מהבהב.

תגובות