שירים

רומנטיקה /אילנה בר שלום

שירים מתוך בית התולים
רומנטיקה
האמנות מהודרת. ענודה
חבוטת נפש
משתפכת ממגירה.
ספוגה

ברצותה להצליח
לצניות מיוחדת בדרכה. כפרח
בגינה.
מבושמת השירה רומטיקה.
///////////////////////////////////////

שטה בכרסה העגולה.
מעלה  עננה אפורה אפלה
בתכלת שמים כחולה  לבנה.
בערבו של יום
יוצאים נכנסים.
מתכוננים  לרגעי אושר והצלחה.
בפולחן אשיות.
משבר גיל העמידה
במפגש תמים מפתיע.

/כל הזכויות שמורות/

תגובות