שירים

קארמה/קר אימה

׳©׳™׳˜׳× ׳”׳ž׳©׳•׳׳” - ׳’׳™׳œ׳™׳•׳Ÿ ׳©׳™׳•׳•׳§׳™ ׳•׳₪׳™׳¨׳¡׳•׳ž׳™.doc

אוויר נוצר פחד

במעגל האימה רובץ דחף

מגע לב אדם עבות תובע  

מאדם ללא רצון ביצוע

נשמה- לחתיכות חרוכות

משנה יפי פנים- רוח תוך.

טבע בהמה חיה- יגרוף לשרוד

נפש אנוש החי- פיגור לשדוד.

טובע נואש גובר שאון.

עושר ספוג רוע שמסכנות הטבע-

ורשע סוף גניבתו במסכנות הצבע.

לאנוס פח דמים

לא נוסע בשער רחמים

מחרים דריסת רגל

בשביל האלוהים.

לאסון מחיר מחמיר

מימד הלאומי אלים

אלימות- לא ימות המשיח

צדק קארמה- יקד

ממוץ ירקמה- יאניש האלוקים. 

 

המלצות המחבר: 

 

*   השיר ערוך, רובו ככולו, מלים שלכאורה נראות שונות

     במשמעותן, כאשר למעשה הינן 'עשויות' באותו כוח של

          אותיות במדויק, להמחשת רעיונות ומוטיבים מנחים,

          לדוגמא: חיה- החי; דמים- מימד- מומלץ לעקוב אחריהן.

                    

     *   כדאי ואולי אף רצוי לקרוא את השיר בשנית.

תגובות