שירים

תודה

תודה שהלכת מבלי עוד לשוב
תודה שבחרת ללכת.
עדין פועמת תשוקה נושנה,
אותה הכמיהה, ערגה נשגבה
לבלוב בלבי או שלכת?

רבות התחבטתי
אוהבת אותך? 
האם באמת אוהבת?
או שמא טעיתי ורק השתוקקתי
מגע ידיך עשויות תפארת...

ידעתי גברים צעירים בוגרים
ידעתי ולא אך שבעתי
חשבתי... טעיתי?
אתה היחיד
גופי כה הטרפת כבשת

איני מתלבטת,
אינני כואבת
תודה שהלכת
זרועות האחרת
עודני זוכרת???


 

תגובות

אודי גלבמן / מחדד חושים של סקרנואה� / 12/07/2017 14:27
גלי צבי-ויס / לבטים / 12/07/2017 15:07
בשן / תודה / 12/07/2017 15:14
יום טוב צבי / עודני זוכרת / 13/07/2017 09:29
יצחק אור / תודה שהלכת / 13/07/2017 11:35