שירים

אספתי אותיות

אספתי אותיות

"""""""

אספתי לי אותיות
רקמתי אותן למחרוזת

יצאו לי מילים

לקחתי את המילים

הידקתי להן לחנים

יצאו לי שירים

וראה זה פלא

בחנות הם נמכרים

טרם קיבלתי תמלוגים

אבל אני ממשיך לחבר מילים

לפעמים אני מפרק אותם לגורמים

מכניס אותם לכביסה יוצאים טהורים

תולה אותן ליבוש

ומתכונן לכיבוש,

"""""""

גדי רוט

08\218

תגובות

אודי גלבמן / גדי יקירישיר עמוק עמו / 16/09/2017 05:47
יום טוב צבי / מילים ולחן / 16/09/2017 07:48
גליה אזולאי / מכניס אותן לכביסה ויו / 16/09/2017 09:53
גלי צבי-ויס / גם בלי תמלוגים / 16/09/2017 10:45
זיגי בר-אור / שירך מוכיח תמיד שיש לך / 16/09/2017 12:05
עליזה ארמן זאבי / גדי יקר !ההנאה שאתה מפ / 16/09/2017 17:15