שירים

הלוחש לשושנים

כך הוא הדר בצל ירח

הנשען על גזעו של עץ

כיושב תחת עליו של פרח

מפלח את לבו – החץ

 

לב אוהב כבוהק שמש

מחממת כל עלה

ונראית כגוון האש

כשמראה אליו נגלה

 

שקט מספר סיפור והס

מתקרב הוא וניגש

בעומדה לפניו הרי הוא שש

הולם ליבה בקרבו הוא חש

 

מגלה לה סודותיו

שומר לה אמונים

מקדיש לה את ימיו

הלוחש לשושנים

 

לוחש לה סוד אהבתה

מספר על אהבה כנה

קורא בשמה בלחישה שקטה

כזהו - הלוחש לשושנה.

תגובות