שירים

בנתיב הרכבת הקלה

ועתה העיר כבתה, פנסי הרחוב הבהבו עצמם לדעת

הדמעות פרצו דרך בנתיב הרכבת הקלה

חצו שבילים דרך כורכר התמזגו עם הים

חלון אחרון מוגף וילון מסתיר געגועים

אני מביט מרחוק על שקיעות שותקות

מביט בקצה המזרק המדמם

את כואבת אני יודע כאבך בגופי

זועקת מילים ללא תווים מילים אילמות

ואני אוסף מכל הבא ליד מתקן מסנן

לו הייתי זועק במקומך שוכב במיטתך

סופג את כאבך בגופי השותק

השתיקות שוב חזרו לכאן

תגובות