שירים

הוא היה צעיר

הוא היה צעיר/וולטר מ. ארואה

הוא היה צעיר, הכל העיד על כך

ארבע הרוחות אשר לא ידעו לשמו

חדרי העץ שלא ספגו את מלוא חומו

הדיו הכהה שטרם יבשה על מכתביו

והחץ שעודנו לא נעוץ בעקביו

 

הוא היה צעיר, אך צעירותו לא יכלה לו

גם לשפמו המסועף בשערותיו הנוקשות

או לבארות פניו העמוקות והיבשות

אף לידיו העצורות, חופנות הברזל המלובן

ולשפתיו אשר שרקו רחש חורק לבן

תגובות