הודעות והגיגים

תמונות מהמפגש אצל מרק ידן 29.10.19

תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏5‏ אנשים‏, ‏‏אנשים מחייכים‏, ‏‏‏אנשים עומדים‏ ו‏פעילויות בחוץ‏‏‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏2‏ אנשים‏, ‏‏אנשים מחייכים‏, ‏‏‏‏אנשים עומדים‏, ‏נעליים‏‏ ו‏פעילויות בחוץ‏‏‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏2‏ אנשים‏, ‏‏אנשים מחייכים‏, ‏‏‏‏אנשים עומדים‏, ‏‏אנשים יושבים‏, ‏נעליים‏‏‏ ו‏שולחן‏‏‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏4‏ אנשים‏, ‏‏אנשים מחייכים‏, ‏‏‏‏אנשים יושבים‏, ‏נעליים‏‏ ו‏בתוך מבנה‏‏‏‏‏

תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏4‏ אנשים‏, ‏‏‏‏אנשים יושבים‏, ‏‏שולחן‏, ‏פעילויות בחוץ‏‏‏ ו‏בתוך מבנה‏‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏‎Marc Yadan‎‏‏, ‏‏מחייך‏, ‏‏‏‏לעמוד‏, ‏נעליים‏‏ ו‏פעילויות בחוץ‏‏‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏2‏ אנשים‏, ‏‏כולל ‏‎Marc Yadan‎‏‏, ‏‏‏‏אנשים יושבים‏, ‏‏נעליים‏, ‏צמח‏‏‏ ו‏שולחן‏‏‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏‎Marc Yadan‎‏‏, ‏‏‏‏‏לעמוד‏, ‏ילד‏‏, ‏‏נעליים‏, ‏צמח‏‏‏ ו‏פעילויות בחוץ‏‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏2‏ אנשים‏, ‏‏‏‏אנשים יושבים‏, ‏שולחן‏‏ ו‏בתוך מבנה‏‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏4‏ אנשים‏, ‏‏כולל ‏נורית ליברמן‏‏, ‏‏‏אנשים יושבים‏ ו‏בתוך מבנה‏‏‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏גליה אזולאי‏‏, ‏‏‏‏לעמוד‏, ‏פעילויות בחוץ‏‏ ו‏בתוך מבנה‏‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏‏אדם אחד או יותר‏, ‏‏כלב‏, ‏בתוך מבנה‏‏‏ ו‏פעילויות בחוץ‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏3‏ אנשים‏, ‏‏‏‏אנשים יושבים‏, ‏‏כלב‏, ‏פעילויות בחוץ‏‏‏ ו‏בתוך מבנה‏‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏אדם אחד‏, ‏‏‏‏לשבת‏, ‏שולחן‏‏ ו‏בתוך מבנה‏‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏‏3‏ אנשים‏, ‏כולל ‏גליה אזולאי‏‏‏, ‏‏אנשים מחייכים‏, ‏‏‏‏אנשים יושבים‏, ‏‏נעליים‏, ‏שולחן‏‏‏ ו‏בתוך מבנה‏‏‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏6‏ אנשים‏, ‏‏אנשים מחייכים‏, ‏‏‏‏אנשים עומדים‏, ‏אנשים יושבים‏‏ ו‏בתוך מבנה‏‏‏‏‏
תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏4‏ אנשים‏, ‏‏אנשים מחייכים‏, ‏‏‏‏אנשים יושבים‏, ‏נעליים‏‏ ו‏בתוך מבנה‏‏‏‏‏

תגובות