שירים

בית מחבק

בית מחבק חיבוק שליו

בנועם מאיר פניו 

נרותיו דולקים בחנוכייה

מרצדים לכל עבר.

חנוכה עכשיו שמח ובר לבב

מחייך אליי בלהבות קטנות.

נרותי מאירים פינות בלב

מצהילים עובר ושב

בידיי האמיצות מברכת

שלא יכבו לעולם

האור , התקווה וכח ההתמודדות.


תגובות

שמואל כהן / חנוכה עכשיו,ואנחנו מד / 27/12/2019 06:47
גלי צבי-ויס / כוח ההתמודדות / 27/12/2019 07:29
דני זכריה / שלא יכבו לעולם האור, התקווה וכוח ההתמודדות / 27/12/2019 14:05
עליזה ארמן זאבי / נדליק נרות בחנוכייה,ש / 28/12/2019 12:56
נורית ליברמן / האור, התקווה וכח ההתמודדות. / 28/12/2019 21:25