שירים

שוב שטפוןשוב שטפון

הצונאמי שלה שוב שוטף את גופה
אנא קוראת לו
יצרת אותה בצלם , חלק ממך
אנא תפילתה כאן ושם
והאמונה בה , בעצמה במורד הנהר
הצונאמי שלה שוטף גם אותה
והיא נאחזת לא ליפול
לא ליפול
לא ליפול

תגובות

דני זכריה / היא נאחזת לא ליפול / 22/01/2020 15:04
גלי צבי-ויס / בצלם יצרת אותה / 22/01/2020 15:29
נורית ליברמן / יצרת אותה בצלם / 22/01/2020 19:28
יום טוב צבי / לא ליפול / 23/01/2020 07:05