שירים

הגישה הנכונה

הגישה הנכונה


מאת: דני זכריה


הגישה הנכונה

הגישה הבריאה

מעשים ולא דיבורים

השקעה וחינוך

לא לחץ חברתי

ולא דחייה !


את כספי הציבור

ביעילות

במקומות הנכונים

ובלי אפליה !


אין בלתה !


יום שלישי, 31/03/20


תגובות

שמואל כהן / מחיר הדמוקרטיה / 31/03/2020 16:44
נורית ליברמן / מעשים ולא דיבורים / 31/03/2020 19:34
גלי צבי-ויס / אמת / 01/04/2020 06:55