שירים

חג אהבה

בפרדס רחוק 
בין התפוזים
שרתי לי שיר
כזה של אוהבים. 

תחת השמים ביום אביב
הוא נתן לי כינוי חביב
מתוקי כתפוז וכפשוש
ומה נותר עוד לדרוש? 

בפרדס תפוזים 
בין השבילים
אהבה אני רוצה
ואת עצמי לפעמים גם לא מןצא. 

תגובות

יום טוב צבי / עצמי / 29/05/2020 16:44
גלי צבי-ויס / חיפוש / 29/05/2020 17:07
שמואל כהן / בין תפוזים.. / 30/05/2020 08:32
עליזה ארמן זאבי / לא אחת, תוהים על קנקננ / 30/05/2020 12:24