שירים

בנתיב התשוקה..

יורד בנתיב התשוקה
דרך גבעות העונג
חולף פיטמות
זקורות
 
זורק בך
נשיקות
זורע תשוקות
 
גופך עד
לאהבתי
אהבת גבר
לאשה........

תגובות