סיפורים

ערב הזום המשעשע

ערב הזום המשעשע קרב ובא

בינתיים נרשמו:

1-תפוחי יוזם הערב

2-יום טוב

3-אלה לי

4-יקי דסא

5-שמואלכהן

6-ציפי מסלם

7-אברהם עיני

8-יפה כושר

9-עדה יניב

10-שושנה כהן

11-יאיר פיינגבלט

וכמובן אני אתכם.

נא ציינו שמותיכם באם תרצו להשתתף.

תגובות