שירים

ליום השואה הבין לאומי

לא נסלח לעם הגרמני

 


על שהקים באור היום ,הארור
לעיני כל,בתי מלאכה
לשריפתנו...
בקור רוח
כמו היינו-לא אדם
כאן הושפל אדם


נשען על עקביו איש גרמני
שורת אנשים מובהלת לידו
ובהינף אצבעו
מחייה וממית,גבר ואישה,ילד קטן
בקור רוח
כמו היינו לא אדם


לא באיבוד עשתונותיו,הגרמני,לא בשיגעון
לא בטרוף סכיני יצריו
בקור רוח
מפשיט את העם מצלמו ומסדרו לגרמיו
ערימות נעליים,ערימות של שיער ומשקפיים
שיניים
סבון
כמו היינו-לא אדם


מכונה על שרשרת וכף ברזל לפנים דוחפת
ערימת איברי גוויות מוכות רעב
החיות הן ,אם מתות?
ידיים ורגליים נבדלות לפי אורכן בלבד
לא עובי,לא בשר
ערימת בניו של אדם...
ומאחרי המכונה...איש גרמני
דוחס בה דלק
דוחס אנשים כדלק הנשרף
בקור רוח
כמו לא היינו -אדם


ניצבים אנשים בלב המחנה
איפה לב...איפה?
רוח נושבת על בלויי הבגדים
ממלאה את רובם
בקור רוח
כמה מקום כבר לוקחת עצם
בתוך שרוול הבגד
פוקד הגרמני על אחד מהם:
``בחר לי עשרה מאחיך למוות
או אירה בכולכם``...
והוא הולך ובוחר
קרעים קרעים ליבו
שותת דם
והוא בוחר וסופר
עד עשר
והגרמני מיטיב ציפורניו
קר רוח
כמו לא היינו-אדם


כאשר מתנו מתנו
כאשר אבדנו אבדנו
סוף כל אדם לעפר...
אך על השפלת אדם ,חי
לעפר
לא נסלח ,לעולם.

 


 

תגובות

גלי צבי-ויס / כאן הושפל האדם / 28/01/2021 05:53
אדם אמיר-לב / כאשר אבדנו אבדנו / 28/01/2021 06:11
יום טוב צבי / ארורים / 28/01/2021 06:30
אודי גלבמן / התגובה  שלי תהיה קצ / 28/01/2021 07:08
צביקה הורוביץ / זה שילוב נורא של גורמים...שטיפת מוח אדירה, נוצרית, על פגיעה שלנו בישוע...וזה עובר מדור לדור...כל זה על רקע / 28/01/2021 07:23
יצחק אור / נזכור ולא נסלח / 28/01/2021 11:29
אביה / עצוב - נוגע - כואב - חזק - אין מילים / 28/01/2021 15:08
שמואל כהן / לכן לא נשכח ולא נסלחלדורי דורות / 28/01/2021 17:02
עליזה ארמן זאבי / תת אדם... / 28/01/2021 17:15
גליה אזולאי / אני שואלת איך הם הצליח / 28/01/2021 20:59