שירים

לחייל שאני לא מכיר.


לחייל שאני לא מכיר,
אבקש את רשותך,
להנציח את דמותך,
בכמה שורות, בשיר.
תודה ששמרת,
תודה שאפשרת,
לכולנו,
להמשיך לנשום אוויר.

 

לחייל שאני לא מכיר,
כולי מלא אמונה,
שאתה יותר מתמונה,
על קיר.
ולמרות שכוח המשפחה דועך,
אתה נשארת מחייך,
ואת עולמם מלמעלה מאיר.

 

לחייל שאני לא מכיר,
קשה להמתין שעות,
לכסות את הדמעות,
ולהסתיר - 
את הלב הפצוע,
את תפילת הגעגוע,
שמייחלת אותך,
להחזיר.

תגובות

שמואל כהן / במותם ציוו לנו את החיים / 14/04/2021 17:15
גלי צבי-ויס / תפילת הגעגוע / 14/04/2021 17:54
נורית ליברמן / אתה נשארת מחייך, / 14/04/2021 19:03