שירים

הטובל ושירה בידו

הטובל ושירה בידו 

 

הטובל ושירה בידו
לא ירוחמו מעשיו 
הן לפתחתו רבצה 
כרמש השדה
חטא כמעין נובע ,
כשילוח.

 

וגם אם אל הים אשליח 
פירורי לחם אביונים
כפרה פדויה בדם מעשים
לא איוושע מצורך למלא
עולם באותיות זחוחות.


עונשי יהה בכוס כבודי
אשר איננה מתרוקנת
אך גם איננה מלאה עד כלות

רבבות מילים זורמות אל הדף
והדף איננו מלא

תגובות