שירים

סליחות

שבת ברוכה בי קוראת הידד 

מזמרת זמירות נעימות לאוזן 

ושקט שורר בי .

אילנות של קודש נעו בחינניות  

לובשים עלים של חג

ירוק עד,בהרמוניה של מילים.

והים על אדוותיו שולח געגועיו  

לחוף נושק צדפיו.

ימי סליחות מבקשים סובלנות ואהבה 

לטבע ולאדם.

תגובות

אודי גלבמן / המנון  פייסנות והשל / 12/09/2021 09:42
גלי צבי-ויס / סובלנות ואהבה / 12/09/2021 09:53
מרים מעטו / אסנת יקרה / 12/09/2021 11:45
שמואל כהן / הימים ימי סליחות / 12/09/2021 14:23
רחל בנגורה / מקסים, אוירה של קדושה :)* / 12/09/2021 14:40
רבקה ירון / *** / 12/09/2021 19:04