שירים

שחור לבנבן

שחור הוא צבע חזק, גס רוח,

לבנבן הוא צבע חלש, עדין נפש.

במשחק ביניהם ייווצר האפור,

צבע נייטראלי. לא חזק לא חלש.

והיא, אשר נכוותה בשחור,

נזהרת שבעתיים כעת מהאפור.

לבנבנה עדינת נפש,

אבל ממש לא חלשה,

בחרה לא לבחור

באפור.

תגובות

Snunit / תודה / 26/09/2021 21:39
שמואל כהן / כֵּלִים בְּשָׁחֹר מוּל הַכֵּלִים בְּלָבָן / 26/09/2021 06:31
Snunit / תודה / 26/09/2021 21:42
גלי צבי-ויס / בחירה / 26/09/2021 06:47
Snunit / תודה / 26/09/2021 21:45
דני זכריה / מי שנכווה במי רותחין נזהר בצוננין / 26/09/2021 08:15
Snunit / תודה / 26/09/2021 21:46
Snunit / תודה / 26/09/2021 21:48
Snunit / תודה / 26/09/2021 21:50