שירים

הולכים לאלנבי ואחר כך חוזרים

רוקדים ושרים

שמחים ונהנים

הולכים לאלנבי

ואחר כך חוזרים

תגובות

שמואל כהן / גַּם בְּאָלֶנְבִּי / 16/10/2021 05:31
אודי גלבמן / נעצרים בארבעים, וסוגר / 16/10/2021 06:05
גלי צבי-ויס / לפחות / 16/10/2021 07:39
נורית ליברמן / שמחים ונהנים / 16/10/2021 12:56