שירים

שני שירה צמיחה

ניצנים

 

על הקו בו הנצו ניצנים
אדומים כרימונים
בהיפוך אביב וסתיו 
צמחה עטרת השני 
להיות כפרוכת עלעלי כותרת

ובמקום שיש צמיחה 
השרישו המילים מתוך גרעין הרגע
להיות שירת עונות

 

 

רקפת

 

הרקפת 
עת תנץ את תומתה 
תהה בשרנית 
כניגוני נשימותיה 
אדמונית כלהבה 
תפרח בעור שיניה
להיות פריחת חיים

תגובות