סיפורים

Im the same man son/יונתן צדיק

Im the same man eitan.

Im the same man.

eitan.

With the same dreams

And the same wishful thinking.

Im the same man. I like to play the guitar, drinking beer, and playing the domino five with my cousin.

Im the same man eitan, we start to know  each other. I  talk with you every day and every night. And i love you, you are my son. But i love you more for the love of the life. As you are life itself.

תגובות

שמואל כהן / אני אותו גבר איתן, / 20/12/2021 04:25
גלי צבי-ויס / שיח / 20/12/2021 06:28
דני זכריה / אתה אוהב אותו יותר מהחיים / 20/12/2021 15:56
רחלי ג. / כתבת את בצורה פילוסופית יפה והיא שאתה / 20/12/2021 18:10