שירים

בכרוע יום

בכרוע יום אל ערב חדש

נוספים זרים  לקיים

ולזורח אי שם במרומים.

תמיד בשעת בין ערביים

נזכרת בחמידות באהבות

קטנות של גילי.

בפרח פורח  כבראשית,

בענן מזדמן הממטיר מימיו,

בערב קולח שיחות חולין.

ועשבים שוטים מהלכים בין רגליי

שאינם מפריעים לשגרת חיי.

 

תגובות

גלי צבי-ויס / אהבות קטנות / 07/01/2022 17:41
שמואל כהן / מתנות קטנות לעת ערב / 08/01/2022 03:37