שירים

                                                                                                              

 

יש ויש

מאת- איל חזיז

 

עיניים בצמדים, ברחביי העולם.

נשמות בזוגות, על אם הדרך.

שני עולמות, באבן דרך- אם אחת,

המשקיפה בארבע מראות

מבעד משקפיים כהים.

 

אור, חושך, שמש, גשם.

פרנסה, אבטלה, חיים, מוות.

נהנתנות, חידלון, שמחה, עצבות.

אהבה, בדידות, המשכיות, אבדון.

 

 נפש פצועה נחבאת אל הכלים

שוברת משקפיים- ולא משחקים.

אנשים הולכים, אחרים באים,

הפציעות מחמירות, ללא התפרים.

 

 נפשות שותתות- דם האדם,

שמיים מפעילים מונה- 'מד אדמה'.

יש אנשים, עם אם דרך לב של אבן

יש אבנים, עם אם דרך לב אדם. 

תגובות