שירים

קריעה

קריעה

 

שיר נקרע בהמיה

נתלש ספוג זיעה

מבטן מפרפרת

כנגזרה עליו שתיקה

או נחתך חבל הטבור שלו

ממרכז ההתהוות

במקום נמוך ,קמאי שיש

במקלעת שמש שחורה

ועתה,

נשם את נשימותיו הראשונות

ברעדה

תגובות