שירים

דמעות על בלימה

דמעות על בלימה

 

דמעות על בלימה
על סף תהום
כציפור סבוכה בתיל
המנסה לעוף, לנשור.

 

מה כבדה הנפש
החופרת בבשר

ימי החול

תגובות