שירים

מלחמת שמד

קוראת עליי תיגר ביד רמה

יוצאת נגדי ממש למלחמה

מטילה עליי את אימתה

מפילה עליי את חיתתה

 

מלחמת שמד ללא רחם נשחט

מלחמת שמד אכרת לעד

מלחמת שמד לחלוטין אובד

מלחמת שמד אכרת לעד

 

שופכת עליי את זעמה

מכלה בי את חמתה

חובטת בי במלוא העוצמה

מכה בי עד חורמה

 

מלחמת שמד ללא רחם נשחט ...

 

רודה בי קשות

עושה בי שמות

קורעת אותי לגזרים

מבצעת בי שפטים

 

מלחמת שמד ללא רחם נשחט ...

תגובות