שירים

אביב

אביב

 

חלקיקי אביב
מפעפעים בעפעפיי 
כבועות סבון צבעוניות,
מתמסרים להתנפץ. 

תגובות