שירים

עשתונות

עשתונות

למילים אין סוף,
אך לעיתים יש בי
רגע דהוי בו 
אני מאבד עשתונותיי
כזרעי סביונים ברוח
המתאווים למצוא  חופש 
במקום אחר

תגובות