שירים

לך ובשבילך.

טופפות רגלי בין שבילים.

מה רבו ההסתעפויות

והמהמורות בדרך אליך.

חולקות ידי אהבה 

מלוא הטנא הערכה ורגשות.

סימנתי  שבילי דרכים

להגיע אליך  בנועם,

לחוות יצירה בראשיתית

איתך ובשבילך.

 

תגובות

שמואל כהן / סימנתי  שבילי דרכים / 13/01/2023 16:09
רבקה ירון / *** / 13/01/2023 21:14
גלי צבי-ויס / מהמורות והסתעפויות / 14/01/2023 07:15
עליזה ארמן זאבי / הסתעפויות ... / 14/01/2023 12:45