שירים

כמיהות גדולות

ערפילים באו בי

ונבראתי מחדש.

ימים מעפעפים בי

כמיהות גדולות

ואני עם הרוח שוחקת בנעימים

גולשת למחוזות חדשים,

ואהבה משתרגת בי

בקנוקנות צבע  

כמכוות עור באור.

אוהבת אותך בכל האותיות

גם בשפות אחרות.

תגובות