שירים

כשף לבן

כשף לבן 

 

כשף לבן
עצר פעימות לבי.

 

רוח קדים
לטפה נשימות
בדמי.

תגובות