שירים

אור הדרך החדש

הנה הולכים אתם בחרוצות הדרך שלכם עד מאוד.

רואים סתרים ונסתרות בתוככם כעת ואינכם שואלים (עצמכם פנימה) למה? ומדוע? זה כך ולא אחרת כעת עבורכם חיה לכם עכשיו.

מתי "תטלטלו" עצמכם כעוגן עבורכם, למען תוכלו להיפגש עם אחרים בתוככם, שטרם ראיתם בטובת הדרך שלכם כעת, באור רב ונעלה הרבה יותר מזה אשר קיים כבר ממילא בתוככם כעת עבורכם חיה לכם עכשיו?

מתי זה הנעלה בתוככם לרוב – יביא לכם אורות וצרורות משונים ומשוננים של אור וטוב ושפע גדול אשר כמו שוכן בתוככם כעת, ממילא הדרך היא לכם פתוחה ומשמעותית עד מאוד, עד שתבואו לפתוח שערים נוספים בתוככם היום הזה פנימה עבורכם כעת לרוב עבורכם. שערי שמיים אשר מחכים לכם פנימה עבורכם, ונותנים לכם הטוב ביותר שלכם כעת עבורכם, השפע הקדמון ביותר היום הזה עבורכם כעת.

מתי זה יקרה?

כאשר תצאו מן המצולות שלכם ותראו "אויר הרים צלול כיין" ב-טובת הדרך היא לכם כעת, גם אם רעה גבוהה או גדולה כמו מתחוללת מעל ראשכם שלכם כעת בטוב הדרך גם כן לכם כעת חיה לכם עכשיו.

על כן, ניתן "כתב סתרים" בתוככם כעת עבורכם חיה היא לכם, לכל מי ש"ישכיל" לפתוח את זאת הבאר בתוכו כעת, את זה "שער הקסמים" בתוכו כעת עכשיו, למען יידע הליכותיו הנחרצות ביותר עבורו גם כן עבורו – בטוב לב גבוה בלבד כעת.

מה דעתכם לכך? אדונים חשובים שכמותכם כעת.

אם כן, לכו בזו השקיקה החשובה ביותר לכם פנימה עבורכם כעת, ובאופן "חד" כל כך עבורכם חיה היא לכם, עד שלא תוכלו לראות אלא את האור הגבוה ביותר עבורכם (כמו) מסתיר החושך והכוונות הרעות שהולכות ובאות לכם כפלא לכם עכשיו בתוככם חיה היא עבורכם כעת.

היו שלום אהובים יקרים לכם כעת,

היו שלום.

תגובות

שמואל כהן / פילוסופיה במיטבה / 24/03/2023 04:57
גלי צבי-ויס / כתב סתרים / 24/03/2023 08:13