הודעות והגיגים

כוכבים עלומים

במרחק של רקיע

כוכבים עלומים

כרו לי שם קבר

למנוחת עולמים

חייתי בגיל

ובגילה אמותה

ובטרם רוחי אשיב

צוואתי מלאו

במטותא

-------------------------

ציטוט-סטיבנסון

 

תגובות

שמואל כהן / את הצוואה צריך לקיים בכל מקרה🌹🌹🌹 / 03/01/2024 02:40
גלי צבי-ויס / גיל / 03/01/2024 07:37
דני זכריה / צוואתי מלאו / 03/01/2024 08:20
אודי גלבמן / לחיות טוב.... וכמה שיות� / 03/01/2024 08:46