שירים

נטוע בי

       נטוע

נטוע בי

כשתיל קטן  באדמה חרוכה

שמרווה צימאונו מענן  בודד

 ששט

 

נטוע

כטל שיורד לעת ליל לעלה כותרת

שנפתח בעת זמזום הדבורה

 

נטוע

כעץ שמשריש שורשיו

בשדרה ונותן מצמרתו ביום

 חם.

 

נטוע

כחול במדבר זהוב ובו

באר מים

 

נטוע

בנשמה עמוק

ואותך אותך מליבי  לא אעקור

נטוע בי.

 

@איריס לוי כל הזכויות שמורות

17.1.24

תגובות