סיפורים

סבלנות/יונתן צדיק

אתה לא יכול לקפוץ מ-1 ל-10 כל פעם.

אתה יכול וצריך להתקדם בהתמדה בצעדים קטנים.

להיות מחושב, לא לעבוד מתוך האימפולס.

לחשוב ולהתקדם,

בצעדים קטנים ומתוכננים.

זה סוד הקסם להשגת כל מטרה.

תגובות

שמואל כהן / סוֹד הַקֶּסֶם🌹🌹🌹 / 23/02/2024 04:13
גלי צבי-ויס / צעדים קטנים / 23/02/2024 07:43
דני זכריה / סוד הקסם / 23/02/2024 08:32