שירים

כל עוד

לידי פזורים
אלפי ניירות
שיכריעו
את גורלו של
העולם
ואת גורלי.
 
אך דבר
וחצי דבר
לא ישנה
את חיי
כל עוד
את איתי
אהובתי.

תגובות