שירים

משוררי

לו רצה משוררי שיר

היה הוא שם אותי באבק-נעליו.

מרקיע לי שמיים

ומניח לי הבט בשורותיו

מטה.

לראות כמה קטון אני

דל

וחסר-רוח.

 

ואני אסמיק לו.

אקללו בלבי

ואקנא בו עד-מותי.

תגובות