שירים

נפש יהודי הומיה

יהודי- פוקח עין צרה

אל מרחביו של בוקר

בסימן האין סוף לנצח.

 

ישראלי- סוגר לב יהודי

אל חכמה בעיוורון נכסף

באות: בוז ביזה וקלון.

 

אדם- חוצה קווים אדומים

יורה חצים שחורים טבולים

באש יצרים ותאוות השקר.

 

חיה- בטבע מביעה רגש

יוצרת באינסטינקט גשר

בסוף צחן הלב בחדר.

 

שומע, מרגיש, חולם, יודע

מה שלומך?

הכול כאן בסדר... 
 
באהבה ובאור
לכל עם ישמעאל
 
מאחר ונכון להיום זה בערך-
מה שהפכנו להיות...
איל

 

תגובות