שירים

במלחמה ובהמשך

קטיושות בין המיצרים
אתמול ילדים משתעשעים היום חיילים נלחמים
חזית ועורף
קיץ וחורף
העולם מבולבל עלינו
מעגל אימה
מעלה חימה
זקוקים לאל
או למשהו אחר מועיל
רוצים להתפלל
לומר הגומל
לגמור בחיוך
את מה שהחל בברוך

תגובות