שירים

אל הבוקר הזה

 
באתי אל הבוקר הזה צלולה ובהירה
כחליל רועים
רציתי לחבוק עולם ומלואו בזה הבוקר
לקבל דברים נכונים
לעצור את כל הניחוחות
ולהיסחף הלאה

תגובות