שירים

ארמז נשי

על הר גבוה עלי לך
הרימי בכח קולך
הרימי
אל תראי
אמרי
לערי העולם
הנני
כאן
מנגדיכם
וכוחי מנגד
 
הרימי קולך
אל תראי
ותאמרי בקול גדול
הרי אני
לנגד עינכם
הנה אלוהיכם.

תגובות