שירים

ניו זילנד

פעם הייתי עשירה
היו לי שני קווים מקבילים
עכשיו אין כלום
אפילו לא מילים.

תגובות